Oprava střech na hradě Veveří

Založeno: 26. 2. 2016
10 obrázků

Tento měsíc naše společnost H&B delta zahájila práce na opravě střech dvou objektů Státního hradu Veveří, který se nachází u Brněnské přehrady. Jedná se o budovu kovárny, a tzv. „rozebrané věže“.

Na kovárně je provedena demontáž střešní krytiny a komínu, vyklizena půda, udělán výkop vsakovacích jam a probíhají tesařské práce na statickém zajištění dřevěných klenbových táhel. Na tyto práce budou navazovat tesařské sanace krovu, montáž nové střešní krytiny Tondach – bobrovka v režném provedení, výměna okapového systému a dalších klempířských prvků, vyzdívka komínu, dozdívky vnějších stěn starými cihlami zvonivkami a oprava fasády.

Na věži je zdemontována střešní krytina a budou zahájeny tesařské práce. Vzhledem ke značnému stupni poškození tesařských prvků dřevokaznými škůdci bude celý krov rozebrán a nahrazen novým. Bude provedena statická oprava ocelových táhel a oprava zdiva. Na střechu bude použita stejná krytina jako na kovárně, rovněž bude vyměněn okapový systém a klempířské prvky.

HLEDÁNÍ:
estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist