Jak stylově ochránit památku národního významu?

Založeno: 23. 4. 2018
15 obrázků

Švédsko je bezpochyby zemí, která si na své historii velmi zakládá. I proto všechny Švédy mocně zasáhl archeologický nález z roku 2005, který potvrdil ranou christianizaci území o sto let dříve, než se dosud v jejich dějepisných čítankách psalo. Lokalita sousedící s opatstvím Varnhem totiž nesla na svém vršku kostelík už v 9. století. A zřídila jej žena jménem Kata, která celou oblast tehdy spravovala. O tom, jak vhodně pojmout konzervaci nálezové situace (a přitom ji neodřezat od návštěvníků) se vedly na Ministerstvu kultury dlouhé diskuze. Ze soutěže návrhů tehdy vzešel vítězně projekt Kata Farm (realizovaný loni na podzim), zpracovaný studiem AIX Arkitekter AB. Jeho podstatou je masivní střecha ostře řezaného trojúhelníkového profilu, vystavená na dřevěných patkách, přímo nad exkavací. Masiv 12 m vysoké střechy podtrhuje význam naleziště, a současně nenarušuje pietní charakter místa nálezu. Základy kostelíku jsou mimochodem nejstarší křesťanskou budovou ve Švédsku.

HLEDÁNÍ:
estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist