Pravidla fotoblogu

Pravidla pro zadávání příspěvků do fotoblogu

Možnost zadávat příspěvky do Fotoblogu ESTAV.cz je určena výhradně pro ty, kteří jsou ochotni dobrovolně dodržovat tato pravidla (dále jen pravidla).

Poskytovatelem služby Fotoblog ESTAV.cz je provozovatel portálu, společnost Topinfo s.r.o., která si vyhrazuje právo rozhodovat o tom, komu je služba určena a jakým způsobem smí být využívána. Provozovatel nechce mít na svých stránkách příspěvky, které ostatní čtenáře odrazují od prohlížení, příspěvky které urážejí osoby, jež nemohou, či nemají čas reagovat, příspěvky které jakkoliv poškozují provzovatele nebo třetí osoby. Fotoblog ESTAV.cz slouží zejména ke sdílení zkušeností, znalostí, názorů a technických informací a řešení.

Přispěvovatelé do Fotoblogu ESTAV.cz jsou povinni:

 1. registrovat se,
 2. při registraci uvádět pravdivé údaje,
 3. při registraci potvrdit souhlas s těmito pravidly,
 4. zadávat příspěvky výhradně vztahující se k danému tématu,
 5. dodržovat zákony České republiky.

Na Fotoblogu ESTAV.cz se nepřipouští zejména:

 1. uvádět v osobních příspěvcích komerční reklamu na jakékoliv výrobky a služby,
 2. poškozovat v příspěvcích dobré jméno provozovatele portálu,
 3. používat v textech urážky, slovní napadání a vulgarismy,
 4. publikovat spory s dodavateli služeb a zboží,
 5. uvádět tvrzení o třetích osobách,
 6. zveřejňovat korespondenci třetích stran,
 7. porušovat autorská práva, zejména zveřejňováním děl třetích osob bez jejich souhlasu.

Provozovatel upozorňuje, že internet není anonymní prostředí, na které by se nevztahovaly platné zákony. Svoboda vyjadřování garantovaná všem Listinou základních práv a svobod má určité právní hranice vymezené právy ostatních osob kolem nás. Zejména se jedná o občanskoprávní ustanovení o ochraně osobnosti, trestněprávní ustanovení o pomluvě a autorský zákon. Přispěvovatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, by si měl být vědom toho, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko-právních dle příslušných ustanovení zákona.

Provozovatel Fotoblogu ESTAV.cz nenese žádnou odpovědnost za obsah příspěvků zadaných čtenáři. Veškerá odpovědnost za obsah příspěvků i za případné způsobené škody je výhradně na zadavateli příspěvku.

Provozovatel Fotoblogu ESTAV.cz si vyhrazuje právo příspěvky odstraňovat bez udání důvodu.

Tato pravidla mohou být provozovatelem portálu změněna.

Pokud nesouhlasíte s těmito pravidly, nemáte právo příspěvky do Fotoblogu ESTAV.cz zadávat. Jakékoliv porušení pravidel je důvodem k odstranění příspěvku nebo zákazu přístupu uživatele.

HLEDÁNÍ:
estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist